Action Flag: Atart Art Space Opening Exhibition

Action Flag: Atart Art Space Opening Exhibition

Duration: November 1 – December 1, 2014
Opening: Saturday, November 1, 3pm
Organizer: Atart Art Space    
Address:10th Square, 797 Road, 798 Art Zone, NO.2 Jiu Xian Qiao Road, Beijing
Tel:+86 010 59789875
Artists List: Hang Chunhui, Huang Hongtao, Lv Peng, Li Na, Liu Jin, Su Rui, Wu Jian, 
Wu Wei, Wang Min, Niu Yuhe, Yu Aijun, Zheng Yu ( The artist’s name is in alphabetical order)
Curator: Li Lin
Academic Support: Yu Aijun

Relevant comments: